Tanya donk mengenai Honda city 97/98 ???
apa plus minusnya antara yang 1300 dan 1500 cc.
pasaran harganya berapa???