Dear All :

Kita sudah sering mendengar ttg. Bio Ethanol spt. yang terkandung pada Bio Pertamax.

Maka terobosan yg dilakukan oleh pihak Malaysie ini patut diacungi jempol :

http://www.greencarcongress.com/2007/01/malaysian_compa.html#more

Large Nipah Palm Ethanol Project; Envisions Eventual Output of 1.2
Billion Gallons per Year

nipah sap can produce 6,480-15,600 liters of ethanol per hectare, compared to 3,350-6,700 liters/hectare from sugarcane.

Menghasilkan BBM sekaligus mereboisasi daerah pantai !!! :smt023