Sob...ada yg mo lepas R 22, 5x120 yang fit sama e-53 syukur2 ada bannya yg msh oce...