guys.. tanya donk..

klo OEM Shockbraeker Honda Jazz 04 merk apa c?

klo yg bagus pake merk apa ya? kisaran harga brp?

Thx..