Velg OEM BMW E 90 (4pcs velg only)

Ring 17x8
ET seri 3
No repair no repaint
Grepes2 pemakaian

3.5jt pass (velg only)

082114303824
Cempaka putih jakpus