sesuai judul, tapi jazz yg cbu thailand, yg ukuran velgnya 15inch, warna polish, palang 5 kebelah2....

thx modcomers.....