ada yang jual muffler asli yang suaranya ngggooook ngggoooooook
bukan ngebas kaya ngguuuuung ngguuuung ato preeeet preeeeet ato brooom broooom
setau gw dulu ada 5zigen fireball

buat all new crv
tengkyu