Ad yg tau gan cara konekin usb k clarion hxd-1?
Denger2 lewat auxiliary yah? Ad yg punya ga slotnya?