Diucapkan terima kasih yg sebesar-besarnya kepada mod.com yg telah membantu Saya dalam memasarkan mobil Taft yg kami posting. bagi teman2 yg mungkin berminat kami mohon maaf !!!!!!..... wass.