ko teddyy,mau tanya..
jazz saya waktu itu pas d pnp dah naek kompresi blom ya??
kalo udah naek brapa ya???
tq..
ni hans yg jazz idsi 118,1