sesuai judul.....4x100...tp mau robahan jg ok ko..yg pntng presisi.

makasih