bro BAS... gue lagi cari HKS silent 2nd ne...
mobil gue Civic vti 1.7 D17 enggine...
kalau ada yang minim spek Jazz GD3...
kalau ga yang spek bolt on Civic D17 aja bro...
kalau ada kabari ya... 081331467899 (sms aja ke gue )
kalau ga PM secpatnya kalau ada ok...

thanx